Funderar du över valet att använda kattströ eller kattsand vill vi göra valet väldigt enkelt för dig.

Enligt undersökningar som gjorts så importerar Sverige uppskattningsvis över 100.000 ton kattsand varje år, främst från Kanada, USA och Kina. Majoriteten av all kattsand är baserad på bentonitlera, vilket leder till problem i reningsverken, om den hälls ut i avloppen. Den höga lerhalten orsakar även stora problem i värmeverken om man väljer att slänga sanden i hushållsavfall då kattsand inte kan förbrännas. Det betyder att man bör sortera sanden på tippen som deponi. 

Väljer du kattströ får du en produkt som tillverkas i Sverige av rent trä och innehåller inga tillsatser. Inga doftämnen, lim, bindemedel, kemikalier eller andra tillsatser. När katten gjort sitt på lådan så kan du välja att slänga det direkt i hushållssoporna, ute i rabatten eller i komposten om du så vill.

PEEWEE KATTSTRÖ 

PeeWee kattströ tillverkas av spån från omsorgsfullt utvalt svensk tall och gran.
Träspånet väljs noggrant ut efter absorptionsförmåga och förmåga att neutralisera ammoniakdoft.

PeeWee kattströ innehåller enbart spån från Svenska granar och tallar, fritt från bark, blad och andra föroreningar.
Vid tillverkningen av PeeWee kattströ används alltid samma sorts träslag, vilket gör att vi kan garantera en konstant hög kvalitet.

Hemligheten är bara friskt doftande trä och den speciella tillverkningen.

PeeWee kattströ tillverkas av förnybara råvaror och är fullständigt biologiskt nedbrytbara och komposterbara.
PeeWee kattströ tillverkas i Dalarna av träspån som är en restprodukt från Svensk trävaruindustri.
PeeWee kattströ passar också bra som bottenmaterial i smådjursburar.

En påse på 14 liter med bärhandtag, räcker upp till 4 månader.